You are here:---กรณีศึกษา: การออกแบบเว็บไซต์ด้วยข้อมูลทางชีวภาพ หลักการและแนวคิดการออกแบบเว็บไซต์ยุคใหม่

กรณีศึกษา: การออกแบบเว็บไซต์ด้วยข้อมูลทางชีวภาพ หลักการและแนวคิดการออกแบบเว็บไซต์ยุคใหม่

การออกแบบเว็บไซต์ด้วยข้อมูลทางชีวภาพ! จะเป็นอย่างไรเมื่อแบรนด์ต่างๆ เริ่มที่จะหันมาเก็บข้อมูลด้าน Biometric จากผู้ใช้ เพื่อออกแบบเว็บไต์ของตนเอง


[ทำไมต้อง Biometric]

ในปัจจุบัน ทุกแบรนด์ที่มีเว็บไซต์ของตัวเอง ต่างก็พยายามพัฒนาวิธีการเก็บข้อมูลใหม่ๆ จากผู้ใช้งาน เพื่อให้ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์นั้นแม่นยำและออกแบบเว็บไซต์ให้เกิด User Experience ที่ดีที่สุด

โดยในปัจจุบันข้อมูลถูกบันทึกด้วย Action บนเว็บไซต์ เช่น การคลิก / ระยะเวลาที่ใช้บน Page / ความถี่ของเมส์ที่ชี้ไปยังปุ่มต่างๆ

คำถามของนักออกแบบคือ เราจะรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งานให้ละเอียดมากกว่านี้ได้อย่างไร?

นี่จึงเป็นที่มาของการเก็บข้อมูลทาง ‘ชีวภาพ’ ของผู้ใช้งานที่ไม่ใช่แค่จำนวนคลิกอีกต่อไป แต่เป็นการเก็บข้อมูลจากทางชีวภาพของผู้บริโภค เช่น Eye-Tracking , การแสดงออกทางใบหน้า , อัตราการเต้นของหัวใจ , การตอบสนองผ่านทางผิวหนัง

Mike Bartels, นักวิจัยของบริษัท Tobii ผู้ทำการวิจัยผลิตภัณฑ์ด้าน Biometric กล่าวว่า

สำหรับการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ ทำให้เราเก็บข้อมลพฤติกรรมได้มากกว่าการสัมภาษณ์ Focus Group ทั่วไปถึง 40% และจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เมื่อนำข้อมูลทั้งสองด้านมาวิเคราะห์ร่วมกัน


[Biometric เหมาะกับเว็บไซต์ประเภทไหน?]

แน่นอนว่าการ Research ด้วย Biometric ในตอนนี้ยังคงมีค่ใช้จ่ายสูงกว่าการทำ Focus Group ล้วนๆ แต่แบรนด์ที่ยอมจ่ายเพื่อใช้งานฟังก์ชันนี้ในปัจจุบันคือ แบรนด์สินค้าที่อาศัยการคิดหรือการตัดสินใจเป็นเวลานาน เช่น รถยนต์ หรือ ประกันภัย

เราอาจจะสั่งซื้อเสื้อผ้า ได้ในแค่ 3 ขั้นตอนอย่างรวดเร็ว แต่สำหรับธุรกิจประกันภัยแล้ว ต้องใช้งานเว็บไซต์ถึง 8 ขั้นตอน ซึ่งเป็นจุดที่ Biometrics Sensor เหมาะที่จะเข้าไปเก็บข้อมูลเพื่อออกแบบให้เว็บไซตืนั้น มี User Experience ที่ดีที่สุด


[ตัวอย่างใช้งานจริง]

Agency ชื่อ Space Between ทำการทดลองวัดผล Biometric เพื่อนนำมาออกแบบเว็บไซต์ให้กับ ASOS เว็บไซต์ขายเสื้อผ้าออนไลน์ในสหราชอาณาจักร โดยนำระบบ Eye-Tracking จากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ทำให้พบว่า ผู้ใช้งานนั้นมีปัญหาตอนกดปุ่ม Check out และ สับสน UI ในเวลาที่ต้องเลือก Size เสื้อผ้า ทำให้ทีมสามารถออกแบบเว็บไซต์ใหม่ได้ถกจุดมากยิ่งขึ้น


[ทิศทางในอนาคต]

สำหรับเทรนด์การออกแบบเว็บไซต์ของแบรนด์ ในยุคถัดไป นอกจากข้อมูลจากการสัมภาษณ์อย่างเดียวแล้ว เรายังมีข้อมูลทางชีวภาพซึ่งมีประโยชน์มาก เพื่อใช้เช็คความถูกต้องของคำตอบจากปากของผู้เข้าร่วม Focus Group นั้นๆ ประโยชน์อีกด้านคือ เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจออกแบบเว็บไซต์ เพื่อเลือกรูปแบบของการออกแบบ UX/UI ได้ง่ายมากขึ้น


[สรุปว่า]

แม้ว่ายังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนา แต่จุดสูงสุดของการออกแบบ User Experience นั่นคือแบรนด์สามารถเลือกได้เลยว่า เว็บไซต์หน้าไหน จะทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกอย่างไร ด้วยทิศทางของเทคโนโลยี ที่มีราคาต่ำลง และการทำงานของ A.I. ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ อีกหน่อยแอปฯ ฟังเพลง ที่จะเล่นเพลงให้คุณฟังได้ตามอารมณ์ของคุณ โดยดูจากอัตราการเต้นของหัวใจในขณะนั้นว่าคุณกำลัง เศร้า เหงา มีความสุข หรือ อกหัก อยู่ก็เป็นได้


Source: Adweek

By |2019-03-29T14:41:12+00:00มีนาคม 27th, 2019|Categories: Case study, Knowledges|Tags: , , , , , , , , |0 Comments

About the Author:

adaddictadmin
จุดเริ่มต้นจากคนคนหนึ่งที่มีความหลงใหลใน “โฆษณา” อยากจะหาสถานที่ที่หนึ่งให้คนที่หลงใหลในโฆษณามารวมตัวกัน พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน จึงกลายเป็นพื้นที่แห่งนี้...‘เพราะทุกสิ่งในโลก ล้วนเป็นโฆษณา’

Leave A Comment