You are here:---ห้ามพลาด! “Empower Your Career for the 2020’s” หัวข้อที่จะเปลี่ยนชีวิตการทำงานของเราไปตลอดการภายในงาน CTC2020 [ADS]

ห้ามพลาด! “Empower Your Career for the 2020’s” หัวข้อที่จะเปลี่ยนชีวิตการทำงานของเราไปตลอดการภายในงาน CTC2020 [ADS]

#ครั้งแรกและที่เดียว กับกลยุทธ์ที่คนไฟแรงต้องไม่พลาด! เมื่อวิธีการทำงานของเราในแบบเดิมๆ เริ่มจะไม่ส่งผลลัพธ์ที่ดีเหมือนเก่า ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินธุรกิจในยุคที่ความคาดหวังเปลี่ยนไป…รูปแบบอาชีพและสายงานใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นมาสร้าง โอกาสให้ตัวเองอย่างไร เพื่อเดินหน้าไปได้ไกลกว่าเดิม?

#มาค้นพบกลยุทธ์และเคล็ดลับ เพื่อสร้างธุรกิจให้แข็งแรง พร้อมต่อยอดความมั่นใจในสายงานให้เติบโตไปได้เรื่อยๆท่ามกลางอุปสรรคและความผันผวนของเศรษฐกิจยุคใหม่ พบกันที่งาน AP Thailand and SEAC Present Creative Talk Conference 2020 ในหัวข้อ Empower Your Career for the 2020’s โดยคุณ อริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน (SEAC) สถานที่ Main stage เวลา 14.00-15.00 น.

หรือเข้าร่วมเสวนา ปรับความคิด เปลี่ยน Mindset เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน กับ Outward Mindset: Change Your Mindset, Transform Your Result กับวิทยากรแถวหน้าของเมืองไทย คุณ ตุ้ง บุญชัย พงศ์รุ่งทรัพย์ สถานที่ เวที Action 2 เวลา 13.00-15.00 น.

ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน Creative Talk Conference 2020 ได้ที่ >> http://bit.ly/TicketAdAddict

About the Author:

adaddictadmin
จุดเริ่มต้นจากคนคนหนึ่งที่มีความหลงใหลใน “โฆษณา” อยากจะหาสถานที่ที่หนึ่งให้คนที่หลงใหลในโฆษณามารวมตัวกัน พูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน จึงกลายเป็นพื้นที่แห่งนี้...‘เพราะทุกสิ่งในโลก ล้วนเป็นโฆษณา’

Leave A Comment